全部 手抄报作文古诗大全科学常识安全教育
 • 过山农家顾况拼音版古诗 过山农家翻译及赏析
  过山农家顾况拼音版古诗 过山农家翻译及赏析

  过山农家顾况拼音版古诗 ɡuò shān nónɡ jiā 过山农家 tánɡ-ɡù kuànɡ 唐-顾况 bǎn qiáo rén dù quán shēng,máo yán rì wǔ jī míng。 板桥人渡泉声,茅檐日午鸡鸣。 mò chēn bèi chá yān àn,què xǐ shài gǔ tiān qíng。 莫嗔焙茶烟暗,却喜晒谷天晴。 译文: 走在板桥上,只听桥下泉水叮咚;来到农家门前,刚好日过正午,茅草房前公鸡啼鸣。 不要嫌怨烘茶时冒出青烟,应当庆幸晒谷正逢晴天。 注释: 过山农家:一本题为“山家”,说为张继所作。 过:拜访,访问。 嗔:嫌怨。 焙茶:

 • 绝句漫兴九首其七拼音版
  绝句漫兴九首其七拼音版

  绝句漫兴九首其七拼音版 jué jù màn xìng jiǔ shǒu qí qī 绝句漫兴九首·其七 tánɡ-dù fǔ 唐-杜甫 糁径杨花铺白毡,点溪荷叶叠青钱。 笋根雉子无人见,沙上凫雏傍母眠。 译文: 飘落在小路上的杨花碎片,就像铺开的白毡子,点缀在溪上的嫩荷,像青铜钱似的一个叠着一个。 一只只幼小的山鸡隐伏在竹笋根旁,没有人能看见;河岸的沙滩上,刚出生的小野鸭依偎在母亲身旁安然入睡。 注释: 糁(sǎn)径:散乱地落满细碎杨花的小路。糁,原意为饭粒,这里引申为散落、散布。 青 钱:古代的一种青铜钱,这里比喻出生的荷叶点缀在小溪上,像重叠的青钱。 雉子:小野鸡;一作“稚子”,指嫩笋芽。 凫雏:

 • 竹枝词九首其九拼音版
  竹枝词九首其九拼音版

  竹枝词九首其九拼音版 zhú zhī cí jiǔ shǒu qí jiǔ 竹枝词九首·其九 táng-liúyǔxī 唐-刘禹锡 shān shàng céng céng táo lǐ huā ,yún jiān yān huǒ shì rén jiā 。 山上层层桃李花,云间烟火是人家。 yín chuàn jīn chāi lái fù shuǐ ,zhǎng dāo duǎn lì qù shāo shē 。 银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畬。 译文: 山上开放的桃花、梨花层层叠叠、布满山野,遥望山顶,在花木掩映之中,升起了袅袅的炊烟,那一定是村民聚居之处。 戴着银钏金钗的妇女们到下山担水准备做饭,挎着长刀、戴着短笠的男子到山上去放火

 • 春中田园作翻译及赏析
  春中田园作翻译及赏析

  春中田园作翻译及赏析 春中田园作 唐-王维 屋上春鸠鸣,村边杏花白。 持斧伐远扬,荷锄觇泉脉。 归燕识故巢,旧人看新历。 临觞忽不御,惆怅远行客。 译文: 屋上有一只杜鹃鸟在鸣叫,村落旁边大片杏花开的雪白。 手持斧子去整理桑树那长长的枝条,扛起锄头去察看地下的泉水。 去年的燕子飞回来了,好像认识它的旧巢。屋里的旧主人在翻看新年的日历。 举杯欲饮又停了下来,想到离开家园作客在外的人,不由惆怅惋惜。 注释: 春中(zhòng):即仲春,农历二月。 春鸠(jiū):鸟名,即布谷鸟、杜鹃,象鸽子,有斑鸠、山鸠等。曹植《赠徐干》:“春鸠鸣飞栋,流飙激棂轩”。 远扬:又长又高的桑枝。《诗经·豳风·七月》:

 • 答陆澧古诗注音版
  答陆澧古诗注音版

  答陆澧古诗注音版 dá lù lǐ 答陆澧 tánɡ-zhānɡ jiǔ línɡ 唐-张九龄 sōng yè kān wèi jiǔ,chūn lái niàng jǐ duō。 松叶堪为酒,春来酿几多。 bù cí shān lù yuǎn,tà xuě yě xiāng guò。 不辞山路远,踏雪也相过。 译文: 清香的松树叶可以用来酿造甘甜的美酒,春天已经来临,不知这种美酒你到底酿造了多少呢? 虽然山路崎岖遥远,但我不会推辞你的盛情邀请;纵使大雪厚积,也要踏雪前往拜访,何况现在已经是春天,冰雪已经消融。 注释: 陆澧:作者友人,生平不详。 堪:即可以,能够。 过:意即拜访、探望。

 • 夏日田园杂兴范成大古诗拼音
  夏日田园杂兴范成大古诗拼音

  夏日田园杂兴范成大古诗拼音 xià rì tián yuán zá xìng 夏日田园杂兴 sònɡ-fàn chéng dà 宋-范成大 méi zǐ jīn huáng xìng zǐ féi,mài huā xuě bái cài huā xī。rì zhǎng lí luò wú rén guò,wéi yǒu qīng tíng jiá dié fēi。 梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。日长篱落无人过,惟有蜻蜓蛱蝶飞。 wǔ yuè jiāng wú mài xiù hán,yí yāng pī xù shàng yī dān。dào gēn kē dǒu xíng rú kuài,tián shuǐ jīn nián yī chǐ kuān。 五月江吴麦秀寒,移秧披絮尚

 • 南园十三首全诗带拼音
  南园十三首全诗带拼音

  南园十三首全诗带拼音 nán yuán shí sān shǒu 南园十三首 táng-lǐ hè 唐-李贺 huā zhī cǎo màn yǎn zhōng kāi,xiǎo bái cháng hóng yuè nǚ sāi。 花枝草蔓眼中开,小白长红越女腮。 kě lián rì mù yān xiāng luò,jià yǔ chūn fēng bù yòng méi。qí yī 可怜日暮嫣香落,嫁与春风不用媒。(其一) gōng běi tián chéng xiǎo qì hān,huáng sāng yǐn lù sū gōng lián。 宫北田塍晓气酣,黄桑饮露窣宫帘。 zhǎng yāo jiàn fù tōu pān zhé,ji

 • 初秋行圃古诗拼音版解析
  初秋行圃古诗拼音版解析

  初秋行圃古诗拼音版解析 chū qiū xínɡ pǔ 初秋行圃 sònɡ-yánɡ wàn lǐ 宋-杨万里 luò rì wú qíng zuì yǒu qíng,biàn cuī wàn shù mù chán míng。 落日无情最有情,遍催万树暮蝉鸣。 tīng lái zhǐ chǐ wú xún chù,xún dào páng biān què bù shēng。 听来咫尺无寻处,寻到旁边却不声。 译文: 落日看来好像无情却最有情,催促千树万树上的蝉在傍晚时一齐鸣唱。 听着声音近在咫尺,却无法找到它们,一旦寻到它的近旁,却又没有了声响。 注释: 圃:种植菜蔬、花草、瓜果的园子。行圃,即指在园子里散步。

 • 归园田居其四原文及翻译注释
  归园田居其四原文及翻译注释

  归园田居其四原文及翻译注释 归园田居·其四 魏晋-陶渊明 久去山泽游,浪莽林野娱。 试携子侄辈,披榛步荒墟。 徘徊丘垄间,依依昔人居。 井灶有遗处,桑竹残朽株。 借问采薪者,此人皆焉如? 薪者向我言,死没无复余。 一世异朝市,此语真不虚。 人生似幻化,终当归空无。 译文: 离开山川湖泽而去做官已经很久了,今天有广阔无边的林野乐趣。 姑且带着子侄晚辈,拨开丛生的草木寻访废墟。 我往返在荒野墓地之间,依稀地可认出往日旧居。 房屋的水井炉灶尚有遗迹,桑竹残存枯干朽株。 上前向在这里打柴的人打听:这里过去的居民迁往何处了? 砍柴之人对我说到:全都已经去世了再无后人。

 • 浣溪沙渔父苏轼拼音版
  浣溪沙渔父苏轼拼音版

  浣溪沙渔父苏轼拼音版 huàn xī shā yú fǔ 浣溪沙·渔父 sònɡ-sū shì 宋-苏轼 xī sài shān biān bái lù fēi,sàn huā zhōu wài piàn fān wēi。táo huā liú shuǐ guì yú féi。 西塞山边白鹭飞,散花洲外片帆微。桃花流水鳜鱼肥。 zì bì yī shēn qīng ruò lì,xiāng suí dào chù lǜ suō yī。xié fēng xì yǔ bù xū guī。 自庇一身青箬笠,相随到处绿蓑衣。斜风细雨不须归。 译文: 西塞山江边白鹭在飞翔,散花洲外江上片片白帆船在轻轻地飘动。桃花水汛期鳜鱼长得肥胖。 自有遮护全身的青竹壳斗

 • 江村即事司空曙拼音版
  江村即事司空曙拼音版

  江村即事司空曙拼音版 jiāng cūn jí shì 江村即事 tánɡ-sī kōng shǔ 唐-司空曙 diào bà guī lái bù xì chuán,jiāng cūn yuè luò zhèng kān mián。 钓罢归来不系船,江村月落正堪眠。 zòng rán yī yè fēng chuī qù,zhī zài lú huā qiǎn shuǐ biān。 纵然一夜风吹去,只在芦花浅水边。 译文: 渔翁夜钓归来时已是残月已经西沉,正好安然入睡,懒得把缆绳系上,任凭它随风飘荡。 即使吹一夜的风,船也不会飘远,只会停搁在芦花滩畔,浅水岸边。 注释: 即事:以当前的事物为题材所做的诗。

 • 田园乐七首其三注音版
  田园乐七首其三注音版

  田园乐七首其三注音版 tián yuán lè qī shǒu qí sān 田园乐七首·其三 tánɡ-wánɡ wéi 唐-王维 cǎi líng dù tóu fēng jí,cè zhàng lín xī rì xié。 采菱渡头风急,策杖林西日斜。 xìng shù tán biān yú fù,táo huā yuán lǐ rén jiā。 杏树坛边渔父,桃花源里人家。 译文: 采菱泛舟体验渡头疾风正吹,拄着拐杖到树林西面看夕阳西斜。 我就是那杏树坛边的渔父,也就是住在桃花源里的人家。 注释: 菱:一年生水生草本植物,叶子略呈三角形,叶柄有气囊,夏天开花,白色。果实有硬壳,有角,可供食用。

 • 喜晴范成大拼音版古诗
  喜晴范成大拼音版古诗

  喜晴范成大拼音版古诗 xǐ qíng 喜晴 fàn chéng dà 范成大 chuāng jiān méi shú luò dì ,qiáng xià sǔn chéng chū lín 。 窗间梅熟落蒂,墙下笋成出林。 lián yǔ bù zhī chūn qù ,yī qíng fāng jué xià shēn 。 连雨不知春去,一晴方觉夏深。 翻译: 窗户之间的梅子熟了之后落了下来,墙下的竹笋长成了竹林。 雨不断地下,晴下来的时候甚至不知道春天已经过去,夏天都很晚了。 赏析: 第一二句写得就很是生动有趣,虽然只是描写了极为普通的风景,但是通过诗人细腻的描写,同样充满了诗情画意,“窗间梅熟落蒂,墙下笋成出林

 • 谢亭送别翻译及赏析
  谢亭送别翻译及赏析

  谢亭送别翻译及赏析 谢亭送别 唐-许浑 劳歌一曲解行舟,红叶青山水急流。 日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼。 译文: 唱完送别之歌你就解开行舟远去,两岸是青山红叶,江水急急向东流。 傍晚酒醒人已远去,只有满天风雨送我离开那西楼。 注释: 谢亭:又叫谢公亭,在宣城北面,南齐诗人谢朓任宣城太守时所建。他曾在这里送别朋友范云,后来谢亭就成为宣城著名的送别之地。李白《谢公亭》诗说:“谢亭离别处,风景每生愁。客散青天月,山空碧水流。” 劳歌:原本指在劳劳亭(旧址在今南京市南面,也是一个著名的送别之地)送客时唱的歌,后来遂成为送别歌的代称。劳劳亭,在今南京市南面,李白诗有“天下伤心处,劳劳送客亭”。 叶:一作“树”。水急流:暗指行舟远去,与“日暮酒醒”、

 • 听雨南宋方岳拼音版
  听雨南宋方岳拼音版

  听雨南宋方岳拼音版 听雨 南宋-方岳 zhú zhāi mián tīng yǔ , mèng guǒ cháng qīng tái 。 竹斋眠听雨,梦裹长青苔。 mén jì shān xiāng duì , shēn xián niǎo bù cāi 。 门寂山相对,身閒鸟不猜。 kè yīng xián jiǔ jìn , huā què wèi shī kāi 。 客应嫌酒尽,花却为诗开。 mò xià lián yóu hǎo , kǒng hǎo yún wǎng lái 。 莫下帘尤好,恐好云徃来。 翻译: 我躺在竹斋里,听着雨声入眠,梦里似乎也能看到青苔慢慢地生长; 门庭冷落,只有青山相对,身心俱闲,

 • 浣溪沙漠漠轻寒上小楼拼音版翻译
  浣溪沙漠漠轻寒上小楼拼音版翻译

  浣溪沙漠漠轻寒上小楼拼音版翻译 huàn xī shā mò mò qīng hán shàng xiǎo lóu 浣溪沙·漠漠轻寒上小楼 北宋-秦观 mò mò qīng hán shàng xiǎo lóu , xiǎo yīn wú lài sì qióng qiū 。 dàn yān liú shuǐ huà píng yōu 。 漠漠轻寒上小楼,晓阴无赖似穷秋。淡烟流水画屏幽。 zì zài fēi huā qīng sì mèng , wú biān sī yǔ xì rú chóu 。 bǎo lián xián guà xiǎo yín gōu。 自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。宝帘闲挂小银钩。 翻译: 一阵阵轻轻的春寒袭上小楼,清晨的天色

 • 隐净山中大雨原文翻译及赏析
  隐净山中大雨原文翻译及赏析

  隐净山中大雨原文翻译及赏析 隐净山中大雨 宋-张孝祥 青嶂度云气,幽壑舞回风。山神助我奇观,唤起碧霄龙。电掣金蛇千丈,霆震灵鼍万叠,汹汹欲崩空。谁泻银河水,倾入宝莲宫。 坐中客,凌积翠,看奔洪。人间应失匕箸,高处独从容。洗尽从来尘垢,润及无边焦槁,造物不言功。天宇忽开霁,日在五云东。 译文: 青色险峻的山峦上云烟弥漫,幽深的山涧中狂风肆虐。山神帮助我领略大自然的奇观,呼唤碧霄泉的长龙来行风施雨。电闪拉拽如千丈长蛇,雷声震动(像鼍龙似的)万堆云团,声势浩大,就像天空将要崩塌了。是谁要将那把银河之水倾倒在宝莲宫中。 我这位座中之客,登上苍翠的层峦之上,观览奔涌的洪流。(此时此刻,看到了这奔涌的洪流的人)应该吓得羹匙和筷子都握不住了,只有我站在山峦高处,从从容容。雨水洗尽了长久以来淤积的尘世污垢,滋润广阔无

 • 霖雨诗赏析
  霖雨诗赏析

  霖雨诗赏析 霖雨诗 魏晋-曹毗 洪霖弥旬日,翳翳四区昏。 紫电光牖飞,迅雷终天奔。 译文: 大雨连续下了十几天,天地一片昏暗迷濛。 紫色闪电照亮窗户一闪即逝,迅疾的惊雷像在满天奔驰。 注释: 洪霖:大雨。 弥旬:满十天。 翳翳(yì):昏暗的样子。 四区:四处。 光:光照。此用作动词。 牖(yǒu):窗户。 终天:满天。

 • 雨过周紫芝拼音版
  雨过周紫芝拼音版

  雨过周紫芝拼音版 yǔ guò 雨过 sòng-zhōu zǐ zhī 宋-周紫芝 chí miàn guò xiǎo yǔ ,shù yāo shēng xī yánɡ。 池面过小雨,树腰生夕阳。 yún fèn yī shān cuì ,fèng yǔ shù hé xiāng。 云分一山翠,风与数荷香。 sù yuè zì yǒu yāo ,lù guā chū kè cháng。 素月自有约,绿瓜初可尝。 lú cí mò fēi qù ,liú cǐ bàn xīn liáng。 鸬鹚莫飞去,留此伴新凉。 译文: 平静的水面上有小雨滴落的痕迹,夕阳在树木的半腰处露了出来。 飘渺的云朵

 • 玉芙蓉喜雨冯惟敏翻译
  玉芙蓉喜雨冯惟敏翻译

  玉芙蓉喜雨冯惟敏翻译 玉芙蓉·喜雨 明-冯惟敏 村城井水干,远近河流断,近新来好雨连绵。田家接口薥秫饭,书馆充肠苜蓿盘。年成变,欢颜笑颜,到秋来纳稼满场园。 初添野水涯,细滴茅檐下,喜芃芃遍地桑麻。消灾不数千金价,救苦重生八口家。都开罢,荞花豆花,眼见的葫芦棚结了个赤金瓜。 译文: 村里城里的井水都干了,远近的河流都断流了,最近来了连绵的好雨。农民可以吃上蜀米做的饭,读书人也可以吃苜蓿充饥。年成变好,大家都开心,到了秋天把庄稼收满场上。 地面开始有了积水,房檐下细细滴水,遍地桑麻长势喜人。消除灾难不需要千金价,只需要下场雨就能救活八口之家。荞麦大豆,都开了花,眼见着葫芦棚里结了一个金黄色的大瓜。 注释: 玉芙蓉:曲牌名,属南曲。 薥(shǔ)秫(shú