全部 手抄报作文古诗大全科学常识安全教育
 • 八六子倚危亭秦观古诗带拼音版
  八六子倚危亭秦观古诗带拼音版

  古诗带拼音版 bā liù zǐ 八六子 yǐ wēi tíng , hèn rú fāng cǎo , qī qī chǎn jìn huán shēng 。 倚危亭,恨如芳草,萋萋剗尽还生。 niàn liǔ wài qīng cōng bié hòu , shuǐ biān hóng mèi fēn shí , chuàng rán àn jīng 。 念柳外青骢别后,水边红袂分时,怆然暗惊。 wú duān tiān yǔ pīng tíng 。yè yuè yī lián yōu mèng , chūn fēng shí lǐ róu qíng 。 无端天与娉婷。夜月一帘幽梦,春风十里柔情。 zěn nài hé , huān yú jiàn suí liú

 • 减字木兰花竞渡古诗带拼音版
  减字木兰花竞渡古诗带拼音版

  古诗带拼音版 jiǎn zì mù lán huā 减字木兰花 hóng qí gāo jǔ , fēi chū shēn shēn yáng liǔ zhǔ 。 红旗高举,飞出深深杨柳渚。 gǔ jī chūn léi , zhí pò yān bō yuǎn yuǎn huí 。 鼓击春雷,直破烟波远远回。 huān shēng zhèn dì , jīng tuì wàn rén zhēng zhàn qì 。 欢声震地,惊退万人争战气。 jīn bì lóu xī , xián dé jǐn biāo dì yī guī 。 金碧楼西,衔得锦标第一归。 阅读答案 1.有评论者认为词中“飞”改为“冲”更好。你认为有道理吗?

 • 定风波莫听穿林打叶声苏轼古诗带拼音版
  定风波莫听穿林打叶声苏轼古诗带拼音版

  古诗带拼音版 dìng fēng bō 定风波 sān yuè qī rì shā hú dào zhōng yù yǔ 。 三月七日沙湖道中遇雨。 yǔ jù xiān qù , tóng xíng jiē láng bèi , yú dú bù jué 。 雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。 yǐ ér suì qíng , gù zuò cǐ cí 。 已而遂晴,故作此词。 mò tīng chuān lín dǎ yè shēng , hé fáng yín xiào qiě xú xíng 。 莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。 zhú zhàng máng xié qīng shèng mǎ , shuí pà ? 竹杖芒鞋轻胜马,谁

 • 鹧鸪天小令尊前见玉箫古诗带拼音版
  鹧鸪天小令尊前见玉箫古诗带拼音版

  古诗带拼音版 zhè gū tiān 鹧鸪天 xiǎo líng zūn qián jiàn yù xiāo , yín dēng yī qū tài yāo ráo 。 小令尊前见玉箫,银灯一曲太妖娆。 gē zhōng zuì dǎo shuí néng hèn ?chàng bà guī lái jiǔ wèi xiāo 。 歌中醉倒谁能恨?唱罢归来酒未消。 chūn qiǎo qiǎo , yè tiáo tiáo , bì yún tiān gòng chǔ gōng yáo 。 春悄悄,夜迢迢,碧云天共楚宫遥。 mèng hún guàn dé wú jū jiǎn , yòu tà yáng huā guò xiè qiáo 。 梦魂惯得无拘检,又踏杨

 • 苏味道正月十五夜全诗带拼音版
  苏味道正月十五夜全诗带拼音版

  古诗带拼音版 zhèng yuè shí wǔ yè 正月十五夜 huǒ shù yín huā hé , xīng qiáo tiě suǒ kāi 。 火树银花合,星桥铁锁开。 àn chén suí mǎ qù , míng yuè zhú rén lái 。 暗尘随马去,明月逐人来。 yóu jì jiē nóng lǐ , xíng gē jìng luò méi 。 游伎皆秾李,行歌径落梅。 jīn wú yè bù jīn , yù lòu mò xiāng cuī 。 金吾夜不禁,玉漏莫相催。 古诗翻译 正月十五之夜,到处灯火灿烂。城门打开铁锁,红光辉映石桥。马蹄踏过处,尘土飞扬。歌女花枝招展。边走边唱《梅花落》

 • 关于正月十五的古诗词
  关于正月十五的古诗词

  古诗一 1.《青玉案 元夕》 (宋)辛弃疾 东风夜放花千树,更吹落,星如雨。 宝马雕车香满路,凤萧声动, 壶光转,一夜鱼龙舞 。 蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。 众里寻他千百度,蓦然回首, 那人却在,火阑珊处。 2.《生查子》 (宋) 欧阳修 去年元夜时,花市灯如昼, 月上柳梢头,人约黄昏后, 今年元夜时,月与灯依旧, 不见去年人,泪湿春衫袖。 3.《元 宵》 (明) 唐寅 有灯无月不娱人,有月无灯不算春。 春到人间人似玉,灯烧月下月如银。 满街珠翠游村女,沸地笙歌赛社神。 不展芳尊开口笑,

 • 春节家人团聚后分别的诗句
  春节家人团聚后分别的诗句

  诗句一 1. 相见时难别亦难,东风无力百花残。——李商隐《无题·相见时难别亦难》 2. 劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。——王维《渭城曲 / 送元二使安西》 3. 执手相看泪眼,竟无语凝噎。——柳永《雨霖铃·寒蝉凄切》 4. 多情只有春庭月,犹为离人照落花。——张泌《寄人》 5. 相逢一醉是前缘,风雨散、飘然何处。——苏轼《鹊桥仙·七夕》 6. 故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。——李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 7. 去年花里逢君别,今日花开已一年。——韦应物《寄李儋元锡》 8. 昔去雪如花,今来花似雪。——范云《别诗》 9. 人生自是有情痴,此恨不关风与月。——欧阳修《玉楼春·尊前拟把归期说》 10. 多情自古伤离别,更那堪

 • 表达团聚后离别的古诗
  表达团聚后离别的古诗

  表达离别之情的古诗 1、《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 唐·李白 故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。 孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。 2、《渡荆门送别》 唐·李白 渡远荆门外,来从楚国游。 山随平野尽,江入大荒流。 月下飞天镜,云生结海楼。 仍怜故乡水,万里送行舟。 3、《赠汪伦》 唐·李白 李白登舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。 桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情! 4、《晓出净慈寺送林子方》 宋·杨万里 毕竟西湖六月中,风光不与四时同。 接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。 5、

 • 有关于描写元宵节的古诗词
  有关于描写元宵节的古诗词

  古诗词 1.元夕于通衢建灯夜升南楼 (隋) 隋炀帝 法轮天上转,梵声天上来; 灯树千光照,花焰七枝开。 月影疑流水,春风含夜梅; 燔动黄金地,钟发琉璃台。 2.正月十五夜 ( 唐) 苏道味 火树银花合,星桥铁锁开, 灯树千光照。明月逐人来。 游妓皆穠李,行歌尽落梅。 金吾不禁夜,玉漏莫相催。 3.上元夜 (唐)崔液 玉漏铜壶且莫催,铁关金锁彻夜开; 谁家见月能闲坐,何处闻灯不看来。 4.正月十五夜灯 (唐)张祜 千门开锁万灯明,正月中旬动地京。 三百内人连袖舞 ,一进天上著词声。

 • 关于元宵节的诗句有哪些
  关于元宵节的诗句有哪些

  古诗句一 1.    月上柳梢头,人约黄昏后。——欧阳修《生查子·元夕》 2.    去年元夜时,花市灯如昼。——欧阳修《生查子·元夕》 3.    火树银花合,星桥铁锁开。——苏味道《正月十五夜》 4.    元宵争看采莲船,宝马香车拾坠钿。——姜白石《诗曰·元宵争看采莲船》 5.    谁家见月能闲坐,何处闻灯不看来。——崔液《上元夜六首》 6.    今年元夜时,月与灯依旧。——欧阳修《生查子·元夕》 7.    千门开锁万灯明,正月中旬动地京。——张祜《正月十

 • 描写元宵节的诗句古诗
  描写元宵节的诗句古诗

  诗句古诗一 1.正月十五闻京有灯恨不得观 年代: 唐 作者: 李商隐 月色灯山满帝都,香车宝盖隘通衢。 身闲不睹中兴盛,羞逐乡人赛紫姑。 2.正月十五夜 年代: 唐 作者: 苏味道 火树银花合,星桥铁锁开。 暗尘随马去,明月逐人来。 游伎皆秾李,行歌径落梅。 金吾夜不禁,玉漏莫相催。 3.解语花·风销绛蜡 年代: 宋 作者: 周邦彦 风销绛蜡,露浥红莲,灯市光相射。 桂华流瓦,纤云散、耿耿素娥欲下。 衣裳淡雅,看楚女纤腰一把。 箫鼓喧,人影参差,满路飘香麝。 因念都城放夜,望千门如画,嬉笑游冶。 钿车罗帕,相逢处、自

 • 望海潮梅英疏淡古诗带拼音版
  望海潮梅英疏淡古诗带拼音版

  古诗带拼音版 wàng hǎi cháo méi yīng shū dàn 望海潮梅英疏淡 méi yīng shū dàn , bīng sī róng xiè , dōng fēng àn huàn nián huá 。 梅英疏淡,冰澌溶泄,东风暗换年华。 jīn gǔ jùn yóu , tóng tuó xiàng mò , xīn qíng xì lǚ píng shā 。 金谷俊游,铜驼巷陌,新晴细履平沙。 cháng yì wù suí chē , zhèng xù fān dié wǔ , fāng sī jiāo jiā 。 长忆误随车,正絮翻蝶舞,芳思交加。 liǔ xià táo xī , luàn fēn chūn sè dào rén jiā

 • 蝶恋花醉别西楼醒不记古诗带拼音版
  蝶恋花醉别西楼醒不记古诗带拼音版

  古诗带拼音版 dié liàn huā 蝶恋花 zuì bié xī lóu xǐng bù jì , chūn mèng qiū yún , jù sàn zhēn róng yì 。 醉别西楼醒不记,春梦秋云,聚散真容易。 xié yuè bàn chuāng huán shǎo shuì , huà píng xián zhǎn wú shān cuì 。 斜月半窗还少睡,画屏闲展吴山翠。 yī shàng jiǔ hén shī lǐ zì , diǎn diǎn xíng xíng , zǒng shì qī liáng yì 。 衣上酒痕诗里字,点点行行,总是凄凉意。 hóng zhú zì lián wú hǎo jì , yè hán kōng tì rén c

 • 洞仙歌雪云散尽古诗带拼音版
  洞仙歌雪云散尽古诗带拼音版

  古诗带拼音版 dòng xiān gē 洞仙歌 xuě yún sàn jìn , fàng xiǎo qíng chí yuàn 。 雪云散尽,放晓晴池院。 yáng liǔ yú rén biàn qīng yǎn 。 杨柳于人便青眼。 gēng fēng liú duō chǔ , yī diǎn méi xīn , xiāng yìng yuǎn , yuē l<è pín qīng xiào qiǎn 。 更风流多处,一点梅心,相映远,约略颦轻笑浅。 yī nián chūn hǎo chǔ , bù nóng fāng , xiǎo yàn shū xiāng zuì jiāo ruǎn 。 一年春好处,不浓芳,小艳疏香最娇软。 d

 • 苏轼永遇乐明月如霜古诗带拼音版
  苏轼永遇乐明月如霜古诗带拼音版

  古诗带拼音版 yǒng yù lè 永遇乐 míng yuè rú shuāng , hǎo fēng rú shuǐ , qīng jǐng wú xiàn 。 明月如霜,好风如水,清景无限。 qū gǎng tiào yú , yuán hé xiè lù , jì mò wú rén jiàn 。 曲港跳鱼,圆荷泻露,寂寞无人见。 dǎn rú sān gǔ , kēng rán yī yè , àn àn mèng yún jīng duàn 。 紞如三鼓,铿然一叶,黯黯梦云惊断。 yè máng máng , zhòng xún wú chǔ , jué lái xiǎo yuán xíng biàn 。 夜茫茫,重寻无处,觉来小园行遍。 ti

 • 卜算子我住长江头李之仪古诗带拼音版
  卜算子我住长江头李之仪古诗带拼音版

  古诗带拼音版 bǔ suàn zǐ 卜算子 wǒ zhù cháng jiāng tóu , jūn zhù cháng jiāng wěi 。 我住长江头,君住长江尾。 rì rì sī jūn bù jiàn jūn , gòng yǐn cháng jiāng shuǐ 。 日日思君不见君,共饮长江水。 cǐ shuǐ jī shí xiū , cǐ hèn hé shí yǐ 。 此水几时休,此恨何时已。 zhī yuàn jūn xīn sì wǒ xīn , dìng bù fù xiāng sī yì 。 只愿君心似我心,定不负相思意。 古诗翻译 我住在长江源头,君住在长江之尾。天天想念你却总是见不到你,却共同饮着

 • 临江仙夜饮东坡醒复醉苏轼古诗带拼音版
  临江仙夜饮东坡醒复醉苏轼古诗带拼音版

  古诗带拼音版 lín jiāng xiān 临江仙 yè yǐn dōng pō xǐng fù zuì , guī lái fǎng fó sān gēng 。 夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。 jiā tóng bí xī yǐ léi míng , qiāo mén dū bù yīng , yǐ zhàng tīng jiāng shēng 。 家童鼻息已雷鸣,敲门都不应,倚杖听江声。 cháng hèn cǐ shēn fēi wǒ yǒu , hé shí wàng què yíng yíng 。 长恨此身非我有,何时忘却营营。 yè lán fēng jìng gòu wén píng , xiǎo zhōu cóng cǐ shì , jiāng hǎi jì

 • 鹧鸪天彩袖殷勤捧玉钟晏几道古诗带拼音版
  鹧鸪天彩袖殷勤捧玉钟晏几道古诗带拼音版

  古诗带拼音版 zhè gū tiān 鹧鸪天 cǎi xiù yīn qín pěng yù zhōng ,dāng nián pàn què zuì yán hóng 。 彩袖殷勤捧玉钟,当年拚却醉颜红。 wǔ dī yáng liǔ lóu xīn yuè ,gē jìn táo huā shàn dǐ fēng 。 舞低杨柳楼心月,歌尽桃花扇底风。 cóng bié hòu , yì xiāng féng , jī huí hún mèng yǔ jūn tóng 。 从别后,忆相逢,几回魂梦与君同。 jīn xiāo shèng bǎ yín gāng zhào ,yóu kǒng xiāng féng shì mèng zhōng 。 今宵剩把银釭照,犹恐

 • 青门饮寄宠人古诗带拼音版
  青门饮寄宠人古诗带拼音版

  古诗带拼音版 qīng mén yǐn 青门饮 hú mǎ sī fēng , hàn qí fān xuě , tóng yún yòu tǔ , yī gān cán zhào 。 胡马嘶风,汉旗翻雪,彤云又吐,一竿残照。 gǔ mù lián kōng , luàn shān wú shù , xíng jìn mù shā shuāi cǎo 。 古木连空,乱山无数,行尽暮沙衰草。 xīng dǒu héng yōu guǎn , yè wú mián , dēng huā kōng lǎo 。 星斗横幽馆,夜无眠,灯花空老。 wù nóng xiāng yā , bīng níng lèi zhú , shuāng tiān nán xiǎo 。 雾浓香鸭

 • 浣溪沙簌簌衣巾落枣花苏轼古诗带拼音版
  浣溪沙簌簌衣巾落枣花苏轼古诗带拼音版

  古诗带拼音版 huàn xī shā 浣溪沙 sù sù yī jīn luò zǎo huā , cūn nán cūn běi xiǎng sāo chē , niú yī gǔ liǔ mài huáng guā 。 簌簌衣巾落枣花,村南村北响缫车,牛衣古柳卖黄瓜。 jiǔ kùn lù cháng wéi yù shuì , rì gāo rén kě màn sī chá , qiāo mén shì wèn yě rén jiā 。 酒困路长惟欲睡,日高人渴漫思茶,敲门试问野人家。 阅读答案 1.简析该词塑造了一个怎样的词人形象。 2.这首词写了什么季节的什么情景?表现出主人公什么样的心情? 3.词的上片写景描写特点如何?营造了怎样